Recent Posts

Višje cene komunalnih storitev v Dobrepolje

V torek je občinski svet občine Dobrepolje obravnaval tri točke, ki so povezane s komunalnimi zadevami in sicer z Elaboratom o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo, o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in z elaboratom oblikovanju cen storitev javne službe povezane z greznicami in …

Preberite več »

Grosupeljski zavod za turizem gostil predstavnike ministrstva

V ponedeljek so župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, v.d. direktorja Zavoda za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« Uroš Perme in vodja Medobčinskega razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje Jasmina Selan s sodelavcem Petrom Zakrajškom v prostorih Zavoda za turizem in promocijo …

Preberite več »

Redna seja sveta občine Dobrepolje

Občinski svet občine Dobrepolje se bo danes ob 18ih sestal na 22. redni seji.Najprej se bodo seznanili o izvedenih in načrtovanih delih v občini. V 1. obravnavi bodo imeli predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in odloka o denarnih socialnih pomočeh v občini Dobrepolje. Odločali bodo o predlogu …

Preberite več »