Recent Posts

Gradnja komunalne infrastrukture v Iški vasi

V Iški vasi poteka izgradnja in sanacija komunalne infrastrukture, in sicer obnova javnega vodovoda in vodovodnih priključkov, izgradnja meteorne kanalizacije, obnova javne razsvetljave in izgradnja pločnika. V času gradnje bodo delne in popolne zapore, zato z občine Ig prosijo  za razumevanje.

Preberite več »

Turistično zanimiva Višnja Gora

Čebelnjak Kranjske čebele, ki ga je občina Ivančna Gorica postavila v Višnji Gori je prijetna turistična popestritev v kraju, Na vrtu so zrasle medovite rastline, ki so se lepo razcvetele. Čebelnjak je postavljen iz masivnega lesa v velikosti 4 x 5 metrov, ima 20 panjev, ki jih krasijo poslikane panjske …

Preberite več »

Agromelioracija in komasacija v občini Grosuplje

V letu 2017 je Občina Grosuplje pridobila odločbo o pravici do sredstev za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Gatina. Skladno s terminskim planom naložbe bo postopek komasacije zaključen konec septembra 2019, postopek agromelioracije, ki obsega razgradnjo starih poti, izgradnjo novih, krčenje zarasti, nasipanje rodovitne zemlje in izravnava terena pa konec …

Preberite več »