Domov / Lokalno / IZ OBČNEGA ZBORA ZŠAM IVANČNA GORICA

IZ OBČNEGA ZBORA ZŠAM IVANČNA GORICA

V nedeljo so se v prostorih OŠ Stična na rednem letnem občnem zboru zbrali člani in članice Združenja šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica. Poleg številčnega članstva se je z delom in načrti združenja seznanila tudi vrsta gostov. Predsednik ZŠAM Ivančna Gorica Franc Bivic je v obširnem poročilu predstavil glavne aktivnosti minulega leta. Poudariti velja delovanje na področju preventive v prometu in sodelovanje z občinskim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Policijsko postajo Grosuplje, našimi šolami in vrtcem. Tako so tudi v lanskem letu člani ZŠAM Ivančna Gorica sodelovali pri zagotavljanju varnosti šolarjev ob začetku šolskega leta ter pri izvedbi kolesarskih izpitov in kolesarskega tekmovanja Kaj veš o prometu. Izvajali so tudi številne preventivne akcije v katerih je bilo opravljenih več kot 1000 prostovoljnih delovnih ur. Nepogrešljivi so tudi pri redarstvu na različnih prireditvah po občini. Prav prizadevanja za večjo varnost v prometu pa bo ostalo prioritetno delo tudi za leto 2016.

Zbrano članstvo in goste je pozdravila vrsta gostov. Udeležence občnega zbora je v županovem imenu nagovoril Franc Koželj, občinski svetnik in predsednik Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Poudaril je sodelovanje občine z združenjem in se zahvalil za vse delo, ki ga združenje opravi na področju prometne preventive in na številnih prireditvah. Ob tem je izpostavil dejstvo, da država namenja vsako leto manj sredstev za delovanje občine in posledično tudi za vzdrževanje in gradnjo cestne infrastrukture. Zato je delo v preventivi še toliko bolj potrebno, saj se tudi na ta način zmanjšujejo negativne posledice poškodovanih cesta ali kritičnih prometnih točk.

Zbrane je nagovoril tudi Dejan Vidic, generalni sekretar Zveze ZŠAM Slovenije, ki je pohvalil delo ivanjškega združenja, predvsem pa izpostavil aktualno problematiko delovanja zveze. Dobro sodelovanje z ZŠAM Ivančna Gorica pa je izpostavil tudi Marjan Balant, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica. Ob tej priložnosti je združenju izročil podelil svečano listino Agencije za varnost v cestnem prometu (AVP), ki jo je združenje sicer prejelo že v letu 2015. Zlasti znak AVP za prispevek za večjo varnost v cestnem prometu pa je prejela Policijska postaja Grosuplje, v imenu katere je priznanje prevzel pomočnik komandirja PP Grosuplje Damjan Lenček.

Občni zbor se je zaključil s podelitvijo jubilejnih značk za dolgoletni delo v združenju šoferjev in avtomehanikov.

About Novinar

Preverite tudi

HOROSKOP ZA TOREK, 19. FEBRUAR 2019

OVEN Obveznosti se bodo kopičile, vendar boste kljub temu ostali dobre volje in pozitivno usmerjeni. …