Domov / Slovenija/Svet / Ohranimo slovenske avtohtone in udomačene sorte semen

Ohranimo slovenske avtohtone in udomačene sorte semen

Semenarna Ljubljana že desetletja ohranja slovenske avtohtone in udomačene sorte vrtnin in poljščin, ki so ključne za lokalno pridelavo hrane in zagotavljanje prehranske varnosti države. Brez slovenskih semen ni slovenske hrane.

Na Selekcijsko poskusnem centru Semenarne Ljubljana na Ptuju je pred dnevi potekal tradicionalni, vsakoletni dan odprtih vrat Semenarne Ljubljana. Letošnji dogodek je popestril obisk številnih uglednih gostov in strokovni posvet z naslovom «Pomen ohranjanja slovenskih avtohtonih in udomačenih sort semena«, s katerim smo želeli poudariti pomen avtohtonih in udomačenih sort za lokalno pridelavo hrane, saj brez slovenskega semena ni slovenske hrane. Interes vseh, predvsem pa države mora biti, da se ohrani in podpre selekcijo in pridelavo slovenskega avtohtonega in udomačenega semena poljščin in vrtnin, ki je doslej ni bilo. Če vemo od kje je seme, vemo kaj jemo in to je danes za zdravje posameznika vse pomembnejše.

V uvodnem nagovoru zbranim udeležencem je Aleš Šabeder, direktor Semenarne Ljubljana poudaril, da imajo v podjetju želje in vizijo za odkrivanje novih starih sort, ki so jih naši predniki z veseljem gojili, a so se zaradi različnih okoliščin že skoraj pozabile. »Naše delo na ohranjanju in vzdrževanju starih slovenskih sort vrtnin in poljščin je tako rekoč neprecenljivo. Gre za ohranjanje kulturne dediščine države, biotske raznovrstnosti dežele kot tudi prehranske neodvisnosti prebivalcev od drugih,« je povedal Aleš Šabeder. V Semenarni Ljubljana podpiramo tudi sodoben žlahtniteljski program pšenice in razvijamo nove sorte. Najnovejša pridobitev je nova sorta pšenice XT86. Sorta je konkurenčna najproduktivnejšim tujim sortam pšenice. To pomeni, da bo Semenarna Ljubljana po več desetletjih na trg začela ponovno plasirati sodobne sorte pšenice slovenskega izvora. Začeli bomo že to jesen, ko bo na trgu prisotna prva sorta namenjena intenzivni pridelavi pšenice. Poleg klasičnih sort navadne pšenice bodo v prihajajočih letih (predvidoma v začetku naslednjega desetletja) kot rezultat sodobnega slovenskega žlahtnjenja pšenice na regionalnem trgu prisotne tudi hibridne sorte pšenice in pšenice s »funkcionalnimi« lastnostmi (visoka vsebnost amiloze, nizka vsebnost aktivnega glutena, lastnosti, ki vplivajo na nizek glikemični odziv; kar pomeni, da se zmanjšajo tveganja za diabetes in kardiovaskularne bolezni). »Finančne spodbude za naše delo ohranjanja in vzdrževanja avtohtonih in udomačenih sort s strani države v vseh teh letih nismo prejeli, morda je le prišel čas, da se naše delo pospeši tudi s pomočjo finančnih vložkov s strani države«, je še povedal Aleš Šabeder, ki je na koncu še dodal: »Ob tej priložnosti bi rad poudaril, da je poslovanje Semenarne Ljubljana dobro. Semenarna Ljubljana redno poravnava vse obveznosti do dobaviteljev in države. Z veseljem tudi sporočam, da je bila letošnja pomlad za nas prodajno uspešna in se zahvaljujem za zaupanje, ki nam ga izkazujete, ko se k nam vračate iz sezone v sezono!«

About admin

Preverite tudi

HOROSKOP ZA SREDO 18. JULIJ 2018

OVEN Imeli boste občutek, da ste se vrnili v preteklost, saj se bo pred vas …