Domov / Lokalno / Protipoplavni ukrepi na Igu
Foto: MInistrstvo za okolje in prostor

Protipoplavni ukrepi na Igu

Ministrstvo za okolje in prostor in Občina Ig sta dne, 11.5.2017 podpisala Sporazum o sofinanciranju projekta »Protipoplavni nasip Brest in Tomišelj ter AB (armiranobetonski) zid pri objektu Brest 36«. V skladu s Sporazumom je Občina Ig financirala izdelavo potrebnih strokovni podlag in projektno dokumentacijo, Ministrstvo za okolje in prostor pa izvedbo protipoplavnih ukrepov. Na podlagi javnega naročila je bila septembra 2017 z izbranim izvajalcem podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del. Dela je s partnerjem Drava Vodnogospodarsko podjetje PTUJ in podizvajalci izvajalo podjetje Hidrotehnik.

Foto: Ministrstvo za okolje in prostor

V okviru projekta sta se izvedla dva protipoplavna nasipa in sicer nasip v Tomišlju v dolžini cca 175 m ter nasip v Brestu v dolžini cca 750m. Višina obeh nasipov je od 1m do 1,5 m. Lokalno se je z AB zidom izvedlo tudi protipoplavno varovanje objekta Brest 36.

Foto: občina Ig

Vrednost izvedenih gradbenih del znaša 408.868,85 EUR. Z izvedenimi ukrepi se bo zagotavljala poplavna varnost naselij Tomišelj, Brest in Matena. V torek 19.junija ob 14ih bodo pripravili pri hiši Brest 29,  otvoritveni dogodek, na katerega bo prišla tudi ministrica za okolje in  prostor, ki opravlja tekoče posle Irena Majcen.

About Urednik Zeleni val

Preverite tudi

Ob dnevu šole srečanje z nekdanjimi dijaki

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica pripravlja nocoj ob 18.30 ob dnevu šole v šolski predavalnici okroglo mizo …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.