Domov / Lokalno

Lokalno

Agromelioracija in komasacija v občini Grosuplje

V letu 2017 je Občina Grosuplje pridobila odločbo o pravici do sredstev za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Gatina. Skladno s terminskim planom naložbe bo postopek komasacije zaključen konec septembra 2019, postopek agromelioracije, ki obsega razgradnjo starih poti, izgradnjo novih, krčenje zarasti, nasipanje rodovitne zemlje in izravnava terena pa konec …

Preberite več »

Ločevanje kartona in papirja v Grosupljem

V javnem komunalnem podjetju Grosuplje so se zaradi preprečitve kraje odpadnega papirja iz zabojnikov na zbiralnicah odločili za spremembo ločevanja papirja in kartona. Na pomembnejših zbiralnicah so na enega od dveh zabojnikov za papir namestili cilindrično ključavnico, medtem ko je drugi zabojnik, namenjen odpadni kartonski embalaži, ostal nespremenjen. S tem …

Preberite več »