Domov / Lokalno (Stran 181)

Lokalno

V TREBNJEM SO GOSTILI EVROPSKO KOMISARKO VIOLETO BULC

V petek, 15. januarja, so v Trebnjem v organizaciji Občine Trebnje in Lions Kluba Trebnje gostili evropsko komisarko za promet Violeto Bulc. Udeležencem srečanja, med katerimi so bili tudi številni župani in predstavniki gospodarstva, je predstavila vlogo Slovenije v novi razvojni perspektivi Evropske unije, predvsem na področju prometnega resorja, ki …

Preberite več »

O VEČJI VARNOSTI STAREJŠIH V CESTNEM PROMETU

V četrtek, 14. januarja, so v sejni sobi Občine Ivančna Gorica potekali preventivni dogodki v okviru programa Sožitje – za večjo varnost v cestnem prometu. Dogodek je izvedla Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica in …

Preberite več »

NOVA ČISTILNA NAPRAVA NA IGU

PETROL d.d., Ljubljana, je bil v okviru podeljene »Koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig« v letu 2012 obvezen do izgradnje nove Centralne čistilne naprave Ig (CČN Ig), saj sta bili obstoječi čistilni napravi v naselju Ig in v naselju Matena …

Preberite več »

DOLŽNOSTI LASTNIKOV ZEMLJIŠČ OB KATEGORIZIRANIH CESTAH V ČASU ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA CEST

Nekateri lastniki zemljišč ob javnih cestah jih vse pogosteje kršijo, zaradi nepoznavanja ali slabega poznavanja predpisov, spet drugi predvsem z namenom, da bi, kot običajno sami pravijo, na ta način zavarovali svojo lastnino ob cesti. Z mnogimi takšnimi prekrški se običajno srečujemo upravljalci cest, še posebej pa izvajalci rednega vzdrževanja …

Preberite več »

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE ODPADKE ŽE ODVAŽA TUDI V RCERO LJUBLJANA

Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) je največji kohezijski projekt s področja okolja v državi, delovati je začel konec leta 2015 in skrbi za odpadke tretjine Slovenije. Regijski center sestavljajo razširjeno odlagališče, čistilna naprava za izcedne vode in objekti za predelavo odpadkov. Novo odlagalno polje je v …

Preberite več »

VSE BOLJ PRILJUBLJENA SPLETNA IVANKA

Minulo leto je bila spletna stran naše občine glede obiskanosti najbolj obiskana v zadnjih štirih letih. Če smo leta 2013 zabeležili mesečno v povprečju 3.800 obiskov 1.750 različnih obiskovalcev, smo leta 2014 v povprečju mesečno zabeležili povprečno 21.774 obiskov kar 6.999 različnih obiskovalcev. Lani je spletna stran zabeležila v povprečju …

Preberite več »