Recent Posts

SLOVENIJA PREPOZNAVNA PO ČEBELARSTVU

Čebelarska zveza Slovenije si prizadeva, da bi 20. maj postal Svetovni dan čebel. S tem namenom želi obiskati tudi vsa čebelarska društva v Sloveniji in pod sloganom »Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet«, predstaviti javnosti prizadevanja, da bi 20. maj proglasili za Svetovni dan čebel. Delegacija čebelarske zveze …

Preberite več »

IVANČNA GORICA ZOPET NA VELIKIH TEKMOVANJIH

Brez dvoma lahko trdimo, da je področje športa v naši občini dobro razvito, bodisi da gre za tekmovalni ali rekreativni šport. V naše klube in društva so vključeni številni občani različnih starosti, zato tudi raste popularnost določenih športnih disciplin. Vse več pa je tudi vnetih navijačev, ki spremljajo tudi nastope …

Preberite več »

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, na podlagi 87. Člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – zvetl, 57/08, 90/09 – odl. US, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF) in 17. In …

Preberite več »