Domov / Lokalno / JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE ODPADKE ŽE ODVAŽA TUDI V RCERO LJUBLJANA

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE ODPADKE ŽE ODVAŽA TUDI V RCERO LJUBLJANA

Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) je največji kohezijski projekt s področja okolja v državi, delovati je začel konec leta 2015 in skrbi za odpadke tretjine Slovenije. Regijski center sestavljajo razširjeno odlagališče, čistilna naprava za izcedne vode in objekti za predelavo odpadkov. Novo odlagalno polje je v uporabi od 2009, čistilna naprava za izcedne vode obratuje od 2011, gradnja objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov, ki je bila najzahtevnejši del projekta, pa je bila končana konec leta 2015.

S 1. januarjem 2016 je tako začelo v RCERO Ljubljana odpadke iz občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje odvažati tudi Javno komunalno podjetje Grosuplje. Gre za mešane komunalne odpadke, medtem ko se bo mešano embalažo, papir, steklo, kosovne odpadke, odpadke primerne za kompostiranje, elektronsko opremo in male gospodinjske aparate ter nevarne odpadke še vedno odvažalo v Center za ravnanje z odpadki Špaja dolina.

Mešane komunalne odpadke se bo v RCERO Ljubljana obdelalo v obratu za mehansko-biološko obdelavo odpadkov. Iz mešanih komunalnih odpadkov se bo izločilo vse odpadke, ki so primerni za nadaljnjo obdelavo, kot so: plastična embalaža, papir, kovine, steklo in odpadki primerni za termično obdelavo, medtem ko se bo ostanek odpadkov, po oceni upravljalca Snaga d.o.o. gre le za cca. 4,9% od pripeljanih odpadkov v RCERO Ljubljana, odpeljalo na odlaganje v Center za ravnanje z odpadki Špaja dolina.

RCERO Ljubljana, ki je s 65 odstotki sredstev sofinanciran iz evropskega kohezijskega sklada, je primer dobre prakse na področju povezovanja in sodelovanja občin ter povezovalni element ravnanja z odpadki v Sloveniji med občinami in regijami. V RCERO je trenutno vključenih 37 občin, tako da bo RCERO poskrbel za odpadke tretjine Slovenije.

Celotni projekt po pooblastilu Mestne občine Ljubljana in preostalih občin vodi javno podjetje Snaga Ljubljana.

Naj omenimo še, da je v začetku decembra 2015 Javno komunalno podjetje Grosuplje za občinske svetnike in vodstva občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje organiziralo tudi voden ogled obrata za mehansko – biološko obdelavo odpadkov. V RCERO Ljubljana sta jih sprejela direktor ljubljanskega javnega podjetja Snaga Janko Kramžar ter pomočnik direktorja in vodja projekta RCERO Ljubljana Mitja Praznik.

Konec decembra 2015 pa je potekala 1. konstitutivna seja novega Sveta RCERO Ljubljana. Gre za skupni organ občin koncedentk, ustanovljen za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v okviru RCERO Ljubljana. Predsednik Sveta RCERO Ljubljana je postal župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, podpredsednik pa župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič.

Po konstituiranju je organ obravnaval ceno storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, osnutek Poslovnika o delu Sveta RCERO Ljubljana, Navodilo o načinu predaje odpadkov v RCERO Ljubljana in Poročilo o stanju projekta Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana.
 

About Novinar

Preverite tudi

Letos gradnja zadrževalnika vode Veliki potok

Ministrstvo za okolje in prostor bo investitor gradnje zadrževalnika vode Veliki potok v občini Grosuplje. …