Domov / Policija / PREGLED DOGODKOV POLICIJSKE UPRAVE LJUBLJANA

PREGLED DOGODKOV POLICIJSKE UPRAVE LJUBLJANA

V zadnjih 24ih urah je Operativno komunikacijski center PU Ljubljana prejel 180 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od navedenih so policisti s področja kriminalitete obravnavali 79 dogodkov, s področja javnega reda in miru 33 dogodkov in s področja prometne varnosti 46 dogodkov.

Policisti so med drugim s področja kriminalitete obravnavali 10 vlomov in 8 tatvin, s področja prometne varnostni pa so obravnavali 12 prometnih nesreč v katerih je nastala materialna škoda in 3 prometne nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami. S področja kršitev javnega reda in miru so intervenirali 8 krat na javnem kraju in 3 krat v zasebnem prostoru.

Policisti preiskujejo izdelavo in prodajo ponarejenih vstopnic za športno prireditev v Planici:

Policijska uprava Ljubljana vodi predkazenski postopek zoper dve osebi, ki sta osumljeni kaznivega dejanja Ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev po 244. členu in Goljufije po 211. členu KZ-1. Po do sedaj zbranih obvestilih in dokazih so policisti ugotovili, da sta 35- in 38-letni moški, oba drž. Slovenije, ponaredila večje število vstopnic za športno prireditev v Planici, ki sta jih v prodajo ponujala preko spletne strani.

Policijska uprava Ljubljana je namreč 23. 2. 2016 prejela prijavo odgovorne osebe uradnega prodajalca vstopnic o pojavu ponarejenih vstopnic, za katere so izvedeli s strani stranke, ki je preverjala pristnost vstopnice. Po preverjanju črtne kode je bila vstopnica pristna, vendar je bila žigosana s štampiljko njihove poslovalnice, kar pa pristne vstopnice niso. Pri čemer je bilo ugotovljeno, da tudi žig ni pristen.

Policisti so pričeli s preiskavo in 25. 2. 2016 odvzeli prostost dvema osumljencema, ki sta tega dne oškodovancu poskušala prodati ponarejene vstopnice. Prav tako je bilo v nadaljevanju ugotovljeno, da sta osumljenca v sredini meseca februarja istemu oškodovancu že prodala vstopnice, za katere pa je bilo po preverjanju pri uradnem prodajalcu ugotovljeno, da so ponarejene. Po pridobljeni sodni odredbi, so policisti opravili hišno preiskavo, pri kateri so bili zaseženi pripomočki, za katere se sumi, da sta z njimi ponarejala vstopnice. Osumljenca sta bila po prenehanju razlogov za odvzem, spuščena na prostost.

V okviru preiskave policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in pregledom zaseženih predmetov. Po zaključku preiskave pa bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Pri tem bi opozorili vse, da vstopnice kupujejo pri pooblaščenem prodajalcu. V kolikor pa so vstopnico že kupili preko drugih posrednikov pa v izogib nevšečnostim na sami športni prireditvi, to predhodno preverijo pri pooblaščenem prodajalcu.

Goljufija

211. člen

(1) Kdor, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, spravi koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Kdor z namenom iz prejšnjega odstavka tega člena v zavarovalništvu ob sklenitvi pogodbe navede lažne podatke ali zamolči pomembne podatke, sklene prepovedano dvojno zavarovanje ali sklene zavarovalno pogodbo potem, ko je zavarovalni ali škodni primer že nastopil, ali lažno prikaže škodni dogodek, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(3) Če sta goljufijo storili dve ali več oseb, ki so se združile zato, da bi goljufale, ali če je storilec z dejanjem iz prvega odstavka tega člena povzročil veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(4) Če je bilo dejanje iz prvega ali tretjega odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(5) Če je z dejanjem iz prvega odstavka tega člena povzročena majhna premoženjska škoda in je storilec hotel pridobiti majhno premoženjsko korist, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(6) Kdor, zato da bi drugega oškodoval, spravi koga z lažnim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(7) Pregon za dejanje iz petega in šestega odstavka tega člena se začne na predlog.

Ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev

244. člen

(1) Kdor ponaredi kolke ali poštne znamke ali druge vrednotnice ali kdor spremeni kakšno tako pravo vrednotnico, da bi jo uporabil kot pravo ali jo dal v uporabo komu drugemu, ali kdor ponarejene vrednotnice uporabi kot prave ali si jih s tem namenom pridobi, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Kdor ponaredi vrednostne papirje ali kdor spremeni kakšen tak pravi vrednostni papir, da bi ga uporabil kot pravega ali ga dal v uporabo komu drugemu, ali kdor take ponarejene vrednostne papirje uporabi kot prave ali jih s tem namenom pridobi, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(3) Če gre pri dejanju iz prejšnjih odstavkov za veliko količino vrednotnic ali vrednostnih papirjev, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(4) Kdor odstrani žig, s katerim se vrednotnice iz prvega odstavka tega člena uničujejo, ali kdor si kako drugače prizadeva napraviti te vrednotnice, kakor da ne bi bile uporabljene, ali kdor že uporabljene take vrednotnice znova uporabi ali proda, kakor da bi bile veljavne, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(5) Ponarejene vrednotnice in ponarejeni vrednostni papirji se vzamejo.

(6) Za vrednotnice po tem zakoniku se štejejo kolki in druge vrednotnice, izdane in v obtoku na podlagi zakona Republike Slovenije, ter tuje vrednotnice.

Preklic zaprosila:

Preklicujemo spodnje zaprosilo s pozivom pričama, saj sta se obe včeraj odzvali na naš poziv.

——————————————————————————————————————

8. 3. 2015 ob 15.15 uri se je na Vojkovi cesti v Ljubljani pripetila prometna nesreča v kateri je ena oseba utrpela hude telesne poškodbe. Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, da sta bila v nesreči udeležena voznik osebnega avtomobila in peška. Do nesreče je domnevno prišlo zaradi izsiljevanja prednosti na prehodu za pešce. Po nesreči je voznik pristopil do nje, ji pomagal vstati, prav tako pa sta na pomoč prihiteli dve mlajši punci, ki sta na istem prehodu vendar iz nasprotne smeri prečkali prehod. Peško je voznik nato odpeljal v ljubljanski klinični center.

V zvezi razjasnitve okoliščin nesreče naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči, predvsem pa dve mlajši punci, ki sta nudili pomoč poškodovani peški, da to sporočijo na številko 113 ali Postajo prometne policije Ljubljana na telefonsko številko 01 583 88 20.

About Novinar

Preverite tudi

V NACIONALNI PREVENTIVNI AKCIJI »MOBILNI TELEFON« SODELUJE TUDI OBČINA GROSUPLJE

Nacionalna preventivna akcija »Mobilni telefon« se je pričela v ponedeljek, 14. januarja, in bo trajala …