Domov / Lokalno / GOSPODARSTVO V IVANČNI GORICI V DOBRI KONDICIJI

GOSPODARSTVO V IVANČNI GORICI V DOBRI KONDICIJI

Na podjetniškem kolegiju župana, 30. marca 2016, so se zbrani podjetniki seznanili z aktualnimi dogajanji v Občini Ivančna Gorica, ki jih je predstavil župan Dušan Strnad. Uvodoma je poudaril, da so za visoke uvrstitve naše občine, v različnih nacionalnih pregledih in razvrstitvah, zaslužni v veliki meri ravno gospodarstveniki.

Izpostavil je 15. mesto v raziskavi časnika Moje Finance »Kje v Sloveniji se najbolje živi«, prav tako 19. mesto v razvrstitvi »Najbolj vitalne slovenske občine« v katerem so na spletni strani Zlati kamen s pomočjo ameriške metode, povzete po reviji Forbes, ocenili vitalnost slovenskih občin. Vse skupaj pa je potrdil tudi uradni kazalnik – Koeficient razvitosti občin, na spletni strani Ministrstva za finance. Za leto 2015 je občina Ivančna Gorica skupaj z občino Škofja Loka na 22. mestu. Objavljeni pa so tudi že Koeficienti razvitosti občin za 2016 in 2017, kjer se nahajamo na 19. mestu. V nadaljevanju je župan izpostavil trenutne investicije v občini in pripravo različnih strategij potrebnih za razvoj in črpanje nepovratnih sredstev. Poleg investicij je omenil tudi vlaganja v različna društva in projekte, tako na športnem, kulturnem, turističnem in gasilskem področju, saj se občina zaveda pomena združevanja in povezovanja ljudi. Zgolj infrastruktura ni dovolj. Družbeno aktivni in povezani občani/ke so tisti, ki nas bogatijo. Zaključil je s pozivom na čistilno akcijo (16. april 2016), za katero upa, da je zadnja saj moramo ozavestiti in prepričati ljudi, ki še niso spremenili svoj odnos do okolja, da postanejo bolj odgovorni do narave.

V nadaljevanju je mag. Ladeja Godina Košir predstavila v Evropi in še posebej v Skandinavskih državah uveljavljen koncept Krožnega gospodarstva. Gre za spremembo iz linijske ekonomije v ciklično ekonomijo. Za linijsko ekonomijo je značilno, da izrablja naravne vire in jih skozi produkcijo in eksploatacijo spreminja v odpadke, kar pomeni vedno manj virov in vedno več odpadkov. Ciklična ekonomija oz. krožno gospodarstvo pa teži k temu, da se odpadke zmanjša na najmanjšo možno raven in se išče inovativne pristope za ponovno uporabo in predelavo odpadnih produktov v nove produkte, z drugačnim pristopom in razmišljanjem.

Predstavila je tudi nekaj dobrih praks v tujini in doma. Kasneje pa so v razpravi podjetniki navedli tudi lokalne primere. Jože Strmole, član uprave Livar d.d. je povedal da so sklenili dogovor s podjetjem Knauf Insulations kateremu dobavljajo žlindro, ki so jo prej odlagali v okolje, sedaj pa jo uporabljajo v proizvodne namene, kot surovino. Prav tako so uspeli pesek, ki nastaja v njihovem proizvodnem procesu, deklarirati kot gradbeni material, ki ga ponujajo gradbenikom. Matjaž Bavdež je opozoril na eko produkt THE SOFT MACHINE za katerega je Tomaž Bavdež dobil prestižno nagrado na Chelsea Flower Show v Londonu. Gre za koncept kjer s sobnim kolesom s silo telesa spreminjamo hišno odpadno vodo v vodo primerno za zalivanje vrtov. Spomnimo, kolo smo lahko videli tudi na razstavi ob Dnevu obrti in podjetništva v Ivančni Gorici. Odličen primer je tudi nič energijsko območje Vzgojno izobraževalnega centra, saj sončna elektrarna in kotlovnica na lesno maso zagotavljata dovolj energije iz obnovljivih virov energije za osnovno šolo, srednjo šolo in vrtec.

V drugem delu kolegija je podžupan Tomaž Smole seznanil prisotne podjetnike s stanjem in trendi v gospodarstvu Občine Ivančna Gorica. Stanje je dobro in trendi spodbudni, saj se povečuje število podjetij, prihodek na letni ravni, prav tako dobiček. Stopnja nezaposlenosti je še naprej nizka, precej nižja od državnega povprečja, povprečna plača pa je v zgornji tretjini v primerjavi z ostalimi slovenskimi občinami. Več o gospodarskih kazalcih v enem izmed naslednjih prispevkov.

Podatki o gospodarskih subjektih v občini Ivančna Gorica:

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2016.

V mesecu aprilu bodo potekale tudi zaključne delavnice za novelacijo Lokalnega razvojnega načrta in zbrani podjetniki, so bili pozvani da osnutek, ki ga bodo dobili na vpogled oplemenitijo s pripombami in zamislimi. Dosedanje dobre uvrstitve Občine Ivančna Gorica namreč lahko zadržimo in nadgradimo samo s trdim delom in izvirnimi idejami. Na lovorikah ne smemo zaspati, so zbrani podjetniki pritrdili županu Dušanu Strnadu.

Pogovori o urejanju označevanja in oglaševanja:

Tudi dan poprej je župan s sodelavci prejel številno delegacijo podjetnikov in se z njimi pogovarjal o možnih rešitvah pri urejanju označevanja in oglaševanja v naši občini znotraj veljavne zakonodaje

About Novinar

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …