Domov / Lokalno / OBČINA IVANČNA GORICA NA POTI DO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE

OBČINA IVANČNA GORICA NA POTI DO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE

Občina Ivančna Gorica je bila v letošnjem letu uspešna na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in je v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 pridobila sredstva za sofinanciranje priprave t.i. Celostne prometne strategije.

Cilj Celostne prometne strategije je reševanje težav v prometu na osnovi temeljnih zakonitosti trajnostnega načrtovanja, s poudarkom na izboljšanju kakovosti zraka, višji kakovosti bivanja in ustvarjanju dobrih pogojev za pešce, kolesarje in drug nemotoriziran promet. Pri oblikovanju strategije je poudarek tudi na ustvarjanju pogojev za podjetno in gospodarsko uspešnejše okolje.

Občina Ivančna Gorica je ena izmed 65 slovenskih občin, ki bodo v letu 2017 sprejele Celostno prometno strategijo. S tem je stopila na pot trajnostne mobilnosti ter ubrala drugačen, bolj inovativen pristop k reševanju prometne problematike. Trajnostna mobilnost pomeni premikanje na trajnostni način, kar vključuje predvsem hojo, kolesarjenje in uporabo javnega potniškega prometa. Pomeni zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse skupine prebivalstva, pri čemer je poudarek na omejevanju individualne uporabe motoriziranega prometa ter na spodbujanju trajnostnih načinov potovanj.

Izdelana Celostna prometna strategija je tudi pogoj, da bo občina v obdobju od leta 2018 dalje, lahko kandidirala za pridobitev dodatnih finančnih sredstev za izgradnjo potrebne prometne infrastrukture in sofinanciranje ostalih ukrepov iz področja trajnostne mobilnosti (npr. vzpostavitev in ureditev kolesarskih in peš povezav, večja prometna varnost otrok, boljša povezanost z ostalimi naselji, zmanjšanje izpušnih plinov, hrupa, vibracij,…).

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …