Domov / Lokalno / PRIPRAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE JE V POLNEM TEKU

PRIPRAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE JE V POLNEM TEKU

Občina Ivančna Gorica je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in je v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 pridobila sredstva za sofinanciranje priprave t.i. Celostne prometne strategije.

Celostna prometna strategija, ki bo sprejeta kot strateški dokument na Občinskem svetu Občine Ivančna Gorica, bo podlaga za dolgoročni proces trajnostnega načrtovanja prometa in pridobivanja sredstev za izvedbo posameznih ukrepov prometnih ureditev v Občini Ivančna Gorica. Priprava Celostne prometne strategije je bila zaupana podjetjema LINEAL d.o.o. in Prometni inštitut Ljubljana d.o.o.. Načrtovane aktivnosti izdelave strateškega dokumenta se bodo vršile po principu »VIZIJA-CILJI-UKPREPI«. Torej se bo najprej določila prometna vizija občine, iz katere se nato gradijo cilji in posledično izvedejo ukrepi v realnem okolju. Vizija razvoja prometa bo orisala željeno stanje po posameznih zvrsteh prometa: promet pešcev, promet kolesarjev, javni potniški promet, tovorni in zasebni motorizirani promet.

V sklopu načrtovanja in analiziranja stanja je predvidenih tudi več javnih razprav z vami, spoštovane občanke in občani. Na teh dogodkih boste lahko podali svoje mnenje oziroma vizijo bodoče ureditve urbane mobilnosti v naši občini. Vabimo vas, da se v čim večjem številu udeležite javnih razprav in nam sporočite vaše mnenje glede sedanje ureditve in vaše ideje glede prihodnjih prometnih ureditev v občini. Skupaj so v načrtu 3 javne razprave na treh različnih lokacijah v občini. V Ivančni Gorici je že potekala, organizirana pa bo še ena in sicer 14. septembra 2016, od 17.00 do 18.30 ure, v Kulturnem domu Zagradec, Zagradec 20

V okviru izdelave Celostne prometne strategije bo izvedena tudi prireditev za javnost na temo trajnostne mobilnosti in sicer v petek 16. septembra 2016 med 16.30 in 20.00 uro na Sokolski ulici v Ivančni Gorici (ulica bo zaprta za ves promet).
Prireditev bo potekala v sklopu že tradicionalne prireditve »Vsi smo ena generacija«. Sama prireditev po povezovala interaktivne, promocijske, ozaveščevalne in komunikacijske vsebine za različne ciljne skupine s ciljem prispevanja k zmanjšanju okoljskih obremenitev, ki jih povzroča motoriziran promet. V okviru prireditve bo izvedena podelitev praktičnih nagrad – 6 mestnih koles, katere prejmejo izžrebanci, ki so sodelovali v anketni raziskavi o potovalnih navadah.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …