Domov / Lokalno / DANES BO POTEKALA 16. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE IVANČNA GORICA

DANES BO POTEKALA 16. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE IVANČNA GORICA

Danes, 05. oktobra 2016, se bo ob 17. uri v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, začela že 16. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v tem mandatu.

Na dnevnem redu bodo naslednje točke:

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje, ki je bila dne 30. 6. 2016 in realizacije sklepov 15. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Predstavitev Medobčinskega razvojnega centra Občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje (poročevalka: Jasmina Selan, vodja MRC-ja);

4. Predlog Sklepa o soglasju k vključitvi v združenje ALDO – Evropsko združenje za lokalno demokracijo (poročevalka: Jasmina Selan, vodja MRC-ja);

5. Predstavitev Lokalne akcijske skupine STIK (poročevalka: Patricija Pavlič, direktorica CIK-a Trebnje);

6. Rebalans proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016 (poročevalka: Tatjana Božič);

7. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica (poročevalca: Franc Koželj , Mojca Globokar Anžlovar);

8. Predlog Odloka o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (poročevalca: Andrejka Miše Glavič, Janez Radoš);

10. Dopolnjen predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

11. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ivančna Gorica (Andrejka Miše Glavič, Marija Okorn)

12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Irena Lavrih);

13. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan):

• predlog za sestavo Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica;

• predlog za imenovanje enega predstavnika ustanovitelja v Svet Mestne Knjižnice Grosuplje;

• predlog za imenovanje dveh predstavnikov občanov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica;

14. Vprašanja in predlogi.

Več o poteku seje, boste izvedeli v prihodnjih dneh.

About admin

Preverite tudi

Na Gradišču so kiparili virtuozi na motornih žagah iz celotne Slovenije

Na Gradišču nad Šentvidom in Stično so se že sedmo leto zapored zbrali virtuozi na …