Domov / Lokalno / OTVORITEV MEDOBČINSKEGA RAZVOJNEGA CENTRA

OTVORITEV MEDOBČINSKEGA RAZVOJNEGA CENTRA

Danes 06. oktobra je v Grosupljem v sproščenem in nasploh zelo prijetnem ozračju potekala slavnostna otvoritev Medobčinskega razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje (v nadaljevanju MRC), ki je z delovanjem pričel 01. 09. 2016.

Dogodek je otvorila sopranistka Iris Bečaj iz Trebnjega s čutno zapetima himnama, slovensko in evropsko, takoj zatem pa je zbrane nagovoril gostitelj, mag. Dušan Hočevar, direktor Občinske uprave Občine Grosuplje. Na samem začetku je opravičil odsotnost župana Občine Grosuplje, dr. Petra Verliča, ki se slovesnosti zaradi drugih neodložljivih obveznosti žal ni mogel udeležiti. Po uvodnem pozdravu je grosupeljski direktor zbranim povedal, da so na Občini Grosuplje v letu 2015 sprejeli Dolgoročni občinski strateški načrt 2015-2020, v katerem so zasnovali strategijo oziroma vizijo 3G, ki pomeni, da bodo občino upravljali gospodarno, razvijali gostoljubno in usmerjali globalno, ustanovitev MRC-ja pa je korak prav v tej smeri. S sodelovanjem med tremi občinami bo razvojni preboj preko občinskih meja in tudi preko meja Republike Slovenije v Evropo in širše veliko lažji. Čeprav je bila Občina Grosuplje na področju pridobivanja sredstev zelo uspešna že v preteklih letih, se je pobudi občin Ivančna Gorica in Trebnje za ustanovitev MRC-ja z veseljem pridružila, saj bo v perspektivi 2014-2020 in tudi tisti za njo potrebna profesionalizacija, ker bo EU sredstva vse težje pridobivati. »Vsem trem občinam želimo, da se bomo uspešno razvijali naprej in da se v prioritetah, ki jih je Evropska unija zapisala v svojih strateških dokumentih za obdobje 2014-2020, zares prepoznamo in to tudi izkoristimo.«

Župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad je v svojem nagovoru povedal: »Pri ustanovitvi razvojnega centra gre za tri sorodne občine, tako po legi kot številu prebivalcev, seveda pa tudi po ciljih, kar je najbolj pomembno. V sedanji finančni perspektivi bo potrebno sredstva pridobivati na drugačen način kot v prejšnji. Sedaj je potrebno imeti pri pridobivanju sredstev precej več strokovnega znanja, da se lahko uspe na razpisih. Potrebnih je več mednarodnih povezav, saj so si razpisi zelo različni in na različnih nivojih. Če želimo kot občina uspeti, se moramo med seboj povezati. Vesel sem, da smo se dogovorili s sosednjima občinama in v zelo hitrem času vzpostavili to skupno občinsko upravo, ki ji rečemo medobčinski razvojni center.« Dodal je tudi, da želi biti vsaka občina uspešna na večjih področjih. Javni zavodi, podjetniki, društva, krajevne skupnosti so med tistimi akterji v lokalni skupnosti, ki najbolje poznajo potrebe občine in tudi pogosto izrazijo svoja pričakovanja. »Ta center bo poskušal pridobiti sredstva tudi za njihov namen,« je še dodal.

Župan občine Trebnje Alojzij Kastelic je MRC opisal kot službo, ki bo vsem trem občinam služila v smislu povezovanja in iskanja zunanjih virov financiranja raznih projektov. Dodal je: »V centru smo organizirane tri velike občine, ki lahko v prihodnje pomenijo tudi začetek regije. Pri otvoritvi centra se je zbrala množica ljudi iz javnih zavodov, ki jih želimo med sabo povezati, da bi skupaj kandidirali na razpisih. Pričakujemo in verjamemo, da bomo čez dve leti ponosno gledali na ta naš razvojni center. V centru imamo strokovno usposobljene osebe, ki bodo kvalitetno opravljale delo, pridobivale informacije in razvijale ideje«.

Jasmina Selan, vodja MRC-ja, se je vsem zbranim zahvalila za udeležbo, nato pa MRC predstavila iz organizacijskega vidika ter predstavila naloge in vrste projektov, ki jih bo center izvajal. Zbrane je nagovorila in povabila k sodelovanju: »V prihodnje bomo ključne lokalne akterje večkrat povabili k sodelovanju z namenom skupnega razvoja projektnih idej in podporo pri strokovni utemeljitvi projekta. Verjamem, da lahko s skupnim delom dosežemo več in tako damo trem občinam razvojnega centra visoko dodano vrednost.«

Za konec je besedo povzel tudi mag. Franci Žohar iz Ministrstva za javno upravo, Službe vlade za lokalno samoupravo, ki je aktivnosti županov občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, ki so vodile k ustanovitvi medobčinskega razvojnega centra, pohvalil ter vsem skupaj zaželel veliko sreče in uspehov pri nadaljnjem delu.

Fotogalerija

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …