Domov / Lokalno / IZGRADNJA POLNEGA PRIKLJUČKA ŠMARJE – SAP LEPO NAPREDUJE

IZGRADNJA POLNEGA PRIKLJUČKA ŠMARJE – SAP LEPO NAPREDUJE

Z deli za izgradnjo polnega priključka Šmarje – Sap je izvajalec del podjetje CGP, d. d., pričel že v mesecu juliju, vse od takrat pa dela intenzivno potekajo.

Dela na konstrukciji rekonstruiranega nadvoza čez železniško progo so že zaključena. Urediti je potrebno še ograje nadvoza ter voziščno konstrukcijo v območju nadvoza in naprej proti Grosupljemu. Predviden zaključek teh del je še v letošnjem letu. Ostali del regionalne ceste proti Škofljici pa naj bi se izvedel v naslednjem letu.

Na desni strani AC (v smeri proti Novemu mestu), torej na območju obeh krožišč, novega izvoznega AC kraka in obstoječe glavne ceste, ki se priključuje na AC, se izdelujejo nasipi do kamnite posteljice, kar naj bi bilo pretežno zaključeno že v tem letu, sama kamnita posteljica in voziščna konstrukcija teh rekonstruiranih in novih cestnih odsekov pa naj bi se zaključila do marca 2017. Vzporedno se že izdelujejo tudi armirano-betonski temelji za protihrupno ograjo, ki bo v naslednjem letu prestavljena.

Potrebna deviacija lokalne ceste do Velikega Vrha se je že izvedla, na tem delu je že prestavljena tudi protihrupna ograja.

Na levi strani AC pa so pretežno že zaključeni izkopi do temeljnih tal, vgrajuje se komunalna infrastruktura, nasipi vključno s »podpornim zidom« iz armirane zemljine in tudi rekonstrukcija protihrupne ograje z zvišanjem ograje za 1 m.

Dela na odseku med krožiščem na regionalni cesti in križiščem na levi strani AC, vključno z rekonstrukcijo nadvoza nad avtocesto in novim nadvozom, pa naj bi se pričela v marcu oz. aprilu v naslednjem letu.

Naj omenimo še, da so zaključena tudi zemeljska dela na ponikovalnem polju Rupa in ureditvena dela na potoku Zacurek, prav tako sta rekonstruirana dva propusta. Vrtina bo odvodnjavala meteorne vode iz ponikovalnega polja na drugo stran hriba. Vrtina in zacevitev naj bi bili zaključeni še letos, v naslednjem letu pa še zaključna dela vključno z vtočnim in iztočnim objektom.

Dela za izgradnjo polnega priključka Šmarje – Sap bodo predvidoma zaključena avgusta naslednje leto. Zaradi del bo vse do takrat popolnoma zaprt priključek, torej uvoz na avtocesto proti Novemu mestu ter izvoz z nje iz smeri Novega mesta.

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …