Domov / Lokalno / ČIŠČENJE VODOTOKA GROSUPELJŠČICA

ČIŠČENJE VODOTOKA GROSUPELJŠČICA

Občina Grosuplje in Direkcija RS za vode sta se dogovorili, da se v program rednih vzdrževalnih del direkcije za leto 2016 vključi tudi vodotok Mali breg, ki teče mimo vasi Cikava, mimo vasi Sela in se dolvodno priključi vodotoku Bičje, in vodotok Grosupeljščica, od mostu z železniško progo Lj – NM do Mlačevega.

Vzdrževalna dela na vodotoku Mali breg od mostu regionalne ceste Cikava – Šmarje – Sap dolvodno v dolžini cca 800 m so bila izvedena že v novembru lani.

Po izvedbi del na Malem bregu pa so se v drugi polovici decembra pričela izvajati tudi ureditvena dela na vodotoku Grosupeljščica, ki se bodo nadaljevala še v januarju. Ureditvena dela na Grosupeljščici potekajo od domačije Kolenc dolvodno do mostu z regionalno cesto Ljubljana – Mlačevo v skupni dolžini cca 1 km.

Dela obsegajo odstranitev zarasti ter izkop materiala z leve brežine, ki se ga odlaga in razplanira na bregu. V sklopu del se je z namenom povečanja pretočnosti struge očistil tudi iztok dveh betonskih cevi pod cesto za Malo Mlačevo, s čimer se je izboljšalo prevajanje mostu. Ta namreč visokih voda ni prevajal v zadostni količini, kar je še dodatno povzročalo zastajanje vode in poplavljanje zemljišč gorvodno.

Z ureditvenimi deli se je povečala pretočnost obeh vodotokov, s tem pa tudi poplavna varnost.

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …