Domov / Lokalno / OBJAVA 1. JAVNEGA POZIVA ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LAS

OBJAVA 1. JAVNEGA POZIVA ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LAS

LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je 09. januarja 2017 na svoji spletni strani objavil 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti ( šteje se dan oddaje na pošti ) na naslov: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, do 28. 02. 2017 ali osebno dostaviti  v prostore vodilnega partnerja na naslov RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, do 28. 02. 2017, do 12. ure.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 590.000,00 evrov iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ do 85 %.

Sredstva so razdeljena po tematskih področjih na naslednji način:

Ustvarjanje novih delovnih mest, višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 60.000,00 evrov; razvoj osnovnih storitev, višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 370.000,00 evrov; varstvo okolja in ohranjanje narave, višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 108.000,00 evrov; večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 52.000,00 evrov.

Dodatne informacije o javnem pozivu LAS daje vodilni partner LAS, in sicer:

– po telefonu: 01/620 84 70, med ponedeljkom in petkom med 09. in 15. uro,

– po elektronski pošti: info@las-ppd.si

– osebno po predhodnem dogovoru.

Kontaktne osebe so: Primož Pahor, Nina Sterle, Milena Glavač.

Vsa vprašanja, ki nam jih boste posedovali po elektronski pošti in dani odgovori se bodo objavljali na spletni strani http://www.las-ppd.si. Zadnja vprašanja bodo možna do 24. 02. 2017.

Povezava do razpisne dokumentacije: Javni poziv

Prihodnji teden bodo začeli z delavnicami, na katerih vam bodo predstavili javni poziv. O terminih in lokacijah vas bodo obvestili po elektronski pošti, prav tako bodo objavljeni na spletni strani.

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe

Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o.

Trata XIV 6A

1330 Kočevje

Telefon: 08/383 56 14

Elektronska pošta: info@las-ppd.si

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …