Domov / Lokalno / KAKO USPEŠNI SMO BILI PRI ZBIRANJU ODPADKOV V LETU 2016

KAKO USPEŠNI SMO BILI PRI ZBIRANJU ODPADKOV V LETU 2016

V letu 2016 se je na območju občin Ivančna Gorica, Grosuplje in Dobrepolje zbralo skupaj 10.673 ton komunalnih odpadkov, od tega 6.985 ton ločenih frakcij ter 3.412 ton mešanih komunalnih odpadkov. S tem so na Javnem komunalnem podjetju Grosuplje presegli zastavljene načrte, dosežen rezultat pa se že odraža na decembrskih položnicah za komunalne storitve, saj so se zaradi manjših količin mešanih komunalnih odpadkov znižali stroški obdelave le teh.

Spodnji graf prikazuje naraščanje deleža ločeno zbranih frakcij v preteklih letih.

V primerjavi s preteklim letom se je povečala količina ločeno zbrane odpadne embalaže, papirja ter biološko razgradljivih odpadkov, nekoliko manjša pa je količina zbrane odpadne steklene embalaže.

Cilj Javno komunalnega podjetja Grosuplje v letu 2017 je količino ločeno zbranih frakcij glede na zbrane odpadke še povečati, na način, da bodo nadaljevali z ozaveščanjem uporabnikov o pravilnem ločevanju odpadkov in pogosteje bodo izvajali tudi kontrolo. Uporabnike bodo sprva opozorili na nepravilno ločevanje, v primeru ponavljajočega se neupoštevanja opozoril in nasvetov, pa bodo v reševanje tovrstnih zadev vključili tudi Medobčinski inšpektorat.

V letu 2017 prav tako načrtujejo izvedbo zbirnih akcij in sicer dve zbirni akciji nevarnih odpadkov, zbirno akcijo za odpadno električno in elektronsko opremo ter akcije zbiranja starega, odpadnega papirja v sodelovanju z osnovnimi šolami iz območja vseh treh občin.

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …