Domov / Lokalno / JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V KOMISIJO

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V KOMISIJO

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja poziva člane občinskega sveta, politične stranke in svetniške skupine v občini Ivančna Gorica, da v skladu z 7. členom Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 26/2011 in 26/2014), podajo predloge za imenovanje enega člana predstavnika ustanovitelja v Komisijo za sprejem otrok v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica.

Predloge posredujte na priloženem obrazcu s podpisano izjavo kandidata do vključno 13. 02. 2017 na naslov OBČINA IVANČNA GORICA, KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE, IMENOVANJA IN PRIZNANJA, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, s pripisom »PREDLOGI ZA IMENOVANJE ENEGA ČLANA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V KOMISIJO ZA SPREJEM OTROK V VRTEC

Priloga:
docJavni poziv
docObrazec – soglasje kandidata

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …