Domov / Lokalno / JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE TREH PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET OSNOVNE ŠOLE

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE TREH PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET OSNOVNE ŠOLE

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja poziva člane občinskega sveta, politične stranke in svetniške skupine v občini Ivančna Gorica, da v skladu s 17. členom Odloka o ustanovitvi javnih-vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica, podajo predloge za imenovanje treh predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični.

Predloge posredujte na priloženem obrazcu s podpisano izjavo kandidata do vključno 13. 02. 2017 na naslov OBČINA IVANČNA GORICA, KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE, IMENOVANJA IN PRIZNANJA, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, s pripisom »PREDLOGI ZA IMENOVANJE TREH ČLANOV PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET OŠ ŠENTVID PRI STIČNI

Priloga:
docJavni poziv
docObrazec – soglasje kandidata

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …