Domov / Lokalno / NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI.

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, objavlja namero o sklenitvi odplačne služnostne pogodbe v breme zemljišča parc. št. 168/2 (ID 3457032) k.o. 1711 – Turjak in v korist vsakokratnega lastnika zemljišča, parc. št. 166/1 (ID 1687614), k.o. 1711 – Turjak.

Služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije vodovoda, vključno z ustreznimi dovozi, dohodi in nadzorom na nepremičnini se ustanavlja za potrebe, da se bo parceli št. 166/1 k.o. 1711-Turjak omogočila obvezna priključitev na javno vodovodno omrežje preko parcele št. 168/2 k.o. 1711-Turjak.

Za ustanovitev služnosti bo sklenjena neposredna odplačna pogodba.

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

Opozorilo: Župan Občine Velike Lašče Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž. l.r., lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek ustanovitve služnosti brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …