Domov / Lokalno / CPS OBČINE GROSUPLJE PRIPRAVLJENA NA OBRAVNAVO

CPS OBČINE GROSUPLJE PRIPRAVLJENA NA OBRAVNAVO

Občina Grosuplje in podjetje Harpha Sea, d.o.o. Koper s podizvajalci sta s pomočjo prispevka občank in občanov, deležnikov in druge zainteresirane javnosti pripravila osnutek Celostne prometne strategije občine Grosuplje. Da bi lahko vključili čim več mnenj in pobud, so bile izvedene 4 javne razprave, anketa, vprašalniki in intervjuji, informiranje na dogodku Grosuplje v jeseni, medijske objave in obvestila.

V zadnji fazi izdelave Celostne prometne strategije občine Grosuplje je bil pripravljen akcijski načrt izvedbe ukrepov. Ukrepi so bili razdeljeni na kratkoročne in bolj natančno zastavljene ter dolgoročne in bolj splošno zastavljene.

Strategija se bo v prihodnjih letih po potrebi še nadgrajevala in spreminjala. Naslednji korak je obravnava osnutka na seji Občinskega sveta in objava končnega dokumenta na spletni strani občine.

Za sodelovanje se vsem še enkrat najlepše zahvaljujemo.

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …