Domov / Lokalno / DANES BO POTEKALA 20. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE IVANČNA GORICA

DANES BO POTEKALA 20. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE IVANČNA GORICA

Danes, 5. aprila 2017, se bo ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, začela že 20. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v tem mandatu.

Na dnevnem redu dvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so naslednje točke:

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje, ki je bila dne 22. 02. 2017 in realizacije sklepov 19. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica: o gradu Podsmreka ter o sprejetih dokumentih identifikacij investicijskih projektov -DIIP-ov;

3. Predlogi sklepov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (poročevalec: Janez Mežan): Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica in Predlog sklepa o podelitvi priznanj oziroma nagrad za leto 2017;

4. Zaključni račun Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016 (poročevalka: Tatjana Božič);

5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja za gospodarsko cono Škrjanče (poročevalec: Blaž Malenšek);

6. Poročilo o delu Zdravstvenega doma Ivančna Gorica (poročevalec: Janez Zupančič, dr.med);

7. Poročilo o delu Zavoda Prijetno domače (poročevalec: Miha Genorio);

8. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov, iz proračuna Občine Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

9. Dopolnjen predlog Odloka o zimski službi (poročevalca: Janez Radoš in Anton Jereb);

10. Predlog Odloka o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica (poročevalki: Irena Lavrih, Marjetka Špendal);

11. Predlog Dolgoročnega načrta graditve in vzdrževanja občinskih cest v Občini Ivančna Gorica (poročevalec: Anton Jereb);

12. Predlog Dolgoročnega načrta izgradnje javne razsvetljave v Občini Ivančna Gorica (poročevalec: Janez Radoš);

13. Predlog Dolgoročnega načrta ureditve avtobusnih postajališč v Občini Ivančna Gorica (poročevalec: Janez Radoš);

14. Spremembe statusa grajenega javnega dobra (poročevalka: Danijela Pirman): Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi JD v k.o. Velike Pece – prestavitev dela poti – Artiža vas, Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi JD v k.o. Vrhe – prestavitev dela poti – Znojile pri Krki, Sklep o ukinitvi JD v k.o. Krka in k.o. Vrhe – rekonstrukcija državne ceste Mlačevo – Krka, Sklep o ukinitvi JD v k.o. Gorenja vas in k.o. Velike Pece – nova gospodarska cona Škrjanče, ter Sklep o pridobitvi statusa javnega dobrega lokalnega pomena na zemljiščih, ki so bila pridobljena v letu 2016.

15. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ivančna Gorica za leto 2017 (poročevalka: Danijela Pirman);

16. Vprašanja in predlogi.

Več o poteku seje, boste izvedeli v prihodnjih dneh.

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …