Domov / Lokalno / NOVO VODSTVO GASILSKE ZVEZE IVANČNA GORICA

NOVO VODSTVO GASILSKE ZVEZE IVANČNA GORICA

V sredo, 29. marca 2017, je v prostorih Gasilskega doma Stična potekal 21. redni letni občni zbor Gasilske zveze Ivančna Gorica, ki povezuje vseh 17 prostovoljnih gasilskih društev v občini. Na seji so sprejeli razrešnico starega vodstva organov gasilske zveze in izvolili novo vodstvo zveze. Za predsednika Gasilske zveze Ivančna Gorica je bil izvoljen Jure Strmole, za poveljnika pa Slavko Zaletelj. Izvolili so tudi člane Nadzornega odbora, Upravnega odbora, Sekretariata in Poveljstva.

Vse prisotne je uvodoma pozdravil danes že nekdanji predsednik GZ Ivančna Gorica Lojze Ljubič, ki je bil v vodstvu Gasilske zveze Slovenije več kot 30 let in hkrati tudi 62 let v vodstvenih organih občinskih gasilskih zvez. Od tega tajnik občinske gasilske zveze (ObGZ) Ivančna Gorica od ustanovitve leta 1955 do ukinitve občine leta 1960. Po ukinitvi občine Ivančna Gorica 1960 leta in priključitvi k občini Grosuplje, je vršil razne funkcije, od leta 1971 do 1995 je opravljal funkcijo predsednika ObGZ Grosuplje in od leta 1995 do razrešitve, funkcijo predsednika GZ Ivančna Gorica. Pred tem je opravljal funkcijo tajnika in poveljnika GZ Grosuplje.

Ob zaključku je g. Ljubič, ki je tudi nosilec najvišjega čina v gasilstvu v Republiki Sloveniji, navzočim zaupal še, da so prostovoljna gasilska društva v občini Ivančna Gorica v celoti usposobljena, da zveza ob koncu leta 2016 ni zadolžena in zato vodenje zveze mirne vesti lahko prepusti njegovim naslednikom.

Poveljnik GZ Ivančna Gorica Lovro Markovič je spregovoril o letu 2016, ki je bilo polno dela tako operativnega kot izobraževalnega.

Lani je bilo zabeleženih 86 interventnih dogodkov v občini Ivančna Gorica. Od tega 72 intervencij za 16 prostovoljnih društev. Nobene intervencije ni imelo le gasilsko društvo Metnaj. Skupno je na vseh posredovanjih sodelovalo 134 enot s 1441 operativci. Posredovali so na 11 požarih v naravi, 8 prometnih nesreč na avtocesti, 6 prometnih nesreč na lokalnih cestah v občini, posredovali na treh večjih požarih gospodarski poslopij, na dveh v stanovanjskih hišah, dveh nesrečah na železniški progi in enem požaru v industrijskem objektu. Ob zaključku se je vsem gasilcem zahvalil za podporo ob njegovem 22 letnem obdobju poveljevanja gasilske zveze Ivančna Gorica.

V nadaljevanju seje so opravili razrešnico predsednika, poveljnika in ostalih organov GZ Ivančna Gorica ter izvolili novo vodstvo zveze za naslednje 1+5-letno mandatno obdobje. Od vodenja se je poslovil njen dosedanji predsednik Lojze Ljubič, ki ga je soglasno izvoljen nadomestil Jure Strmole iz PGD Stična. Za poveljnika je Lovra Markoviča nasledil Slavko Zaletelj iz PGD Zagradec.

Novi predsednik GZ Ivančna Gorica Jure Strmole je po izvolitvi zbrane nagovoril z naslednjimi besedami: »Zavedati se moramo, da kljub novem vodstvu, ne smemo pričakovati večje »revolucije« v vodenju, kajti GZ Ivančna Gorica je bila dolga leta zgled dobrega in urejenega delovanja, ki pa je v tem trenutku potrebna prenove in nadgradnje, ki bo primerna današnjemu času in današnjim zahtevam. Hkrati pa se bo nujno potrebno pripraviti na zahteve časa in okolja v bodoče«.

Po besedah poveljnika Slavka Zaletelja bodo prioritetna opravila na začetku mandata izdelava novega Operativnega načrta za občino Ivančna Gorica ter podpis Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe z občino. »Zadanih nalog, za katere sem prevzel odgovornost, se bom lotil z veseljem in veliko delovno vnemo, kar pričakujem tudi od svojih sodelavcev v gasilskih in izven gasilskih vrst. Občina Ivančna Gorica si zasluži, da je tako na gasilskem, kot ostalih področjih med vodilnimi v državi in kot taka vzor ostalim občinam v Sloveniji«, je še dodal Zaletelj.

Zbrane so na redni letni skupščini, ki je bila tudi volilna, na zaključnem delu pozdravili mnogi gosti – med njimi tudi ivanški župan Dušan Strnad, poveljnik Štaba Civilne zaščite Občine Ivančna Gorica Jože Kozinc in mag. Ciril Tekavčič, vodja izpostave Ljubljana na Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Staremu vodstvu so izrekli veliko hvalo in zahvalo, novemu pa veliko delovne zagnanosti, dobrega sodelovanja med društvi in lokalno skupnostjo, uspešnih usposabljanj in čim manj intervencij.

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …