Domov / Lokalno / PREDSTAVITEV POGODBE O KOMASACIJI GOSPODARSKE CONE JUG

PREDSTAVITEV POGODBE O KOMASACIJI GOSPODARSKE CONE JUG

V Grosupljem je veliko povpraševanje po nakupu gradbenih parcel za različne dejavnosti, predvsem zaradi izredno dobrega geografskega in prometnega položaja. Vendar pa znotraj obstoječih gospodarskih con ni več prostih površin za gradnjo industrijskih, poslovnih, trgovskih in podobnih objektov, zato je bilo potrebno izdelati prostorski dokument, ki bo omogočil nove gradbene parcele za tovrstne dejavnosti, v Grosupljem pa bo tako nastala nova gospodarska cona.

Območje bodoče Gospodarske cone Jug so tako v OPPN-ju umestili med obstoječo gospodarsko cono ob Industrijski cesti, potok Bičje in obrtno cono Pod Slivniškim hribom.

Zunanja meja bodoče Gospodarske cone Jug je bila natančneje urejena februarja letos, ko so lastniki zemljišč s strani Geodetske uprave RS prejeli tudi odločbe o urejenem obodu Gospodarske cone Jug. Na podlagi urejene zunanje meje se je pripravil točen izračun celotne površine cone ter nato še delitev posameznih površin lastnikov in izračun procentualno potrebnih zemljišč za ureditev javnega dobrega in protipoplavnih ukrepov, za kar bo vsak lastnik prispeval 25,5% svojega zemljišča.

V sredo, 29. marca 2017, sta v dvorani Družbenega doma Grosuplje vodja urada za prostor Občine Grosuplje Miha Simončič in geodet Peter Rejec iz Geodetskega biroja RTL lastnikom zemljišč pogodbo o komasaciji Gospodarske cone Jug tudi podrobneje predstavila. Po osnovni predstavitvi so z lastniki zemljišč potekale še individualne obravnave, ko so si lahko podrobneje ogledali stanje svojih parcel pred in po komasaciji ter v zvezi s tem dobili tudi odgovore na morebitna vprašanja. Pogodba bo sedaj en teden deponirana pri notarki, kamor jo lahko gredo lastniki podpisat ter svoj podpis istočasno tudi overijo.

V pogodbi se občina zavezuje, da bo vsa zemljišča, ki so bila dana za ureditev dostopov in protipoplavnih ukrepov, kategorizirala kot javno dobro. »Koeficient, ki ste ga namenili za javno dobro, predstavlja cca. 25,5 % vseh vaših zemljišč. Gre za ureditev osnovne infrastrukture kot so ceste, dostopi, in protipoplavne ureditve, ki so potrebne, da lahko ta gospodarska cona zaživi in se lahko tukaj vzpostavi možnost novogradnje ali prodaje zemljišč na trgu,« je lastnikom zemljišč še pojasnil Miha Simončič.

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …