Domov / Lokalno / ZLATI KAMEN IN INDEKS ISSO – POKAZATELJ RAZVOJA LOKALNE SKUPNOSTI

ZLATI KAMEN IN INDEKS ISSO – POKAZATELJ RAZVOJA LOKALNE SKUPNOSTI

V luči podelitve nagrad Zlati kamen za najbolj razvojno prodorne občine so preverili tudi kako napreduje Občina Ivančna Gorica. V letu 2014 je bila namreč proglašena za 4. najboljšo občino. Dobro uvrstitev so sicer pričakovali, vendar pa so jih rezultati vseeno pozitivno presenetili.

Občina Ivančna Gorica se namreč nahaja na lestvici občin Razvojni indeks občin ISSO 2017 na zelo dobrem 12. mestu, med 25 najboljšimi občinami v Sloveniji.

Kaj pomeni visoka vrednost indeksa ISSO? Pomeni visoko stopnjo razvojne uspešnosti v slovenskem okolju in pomeni uravnoteženost večine področij. Prav ta uravnoteženost je izjemno pomemben razvojni aspekt. Za razliko od preprostejših sistemov (na primer podjetij) so lokalne skupnosti zapleteni organizmi, kjer ni dovolj optimirati le eno ali dve področji: samo kjer se zelo različna in včasih celo izključujoča se področja razvijajo na uravnotežen način, lahko govorimo o uspešnem razvojnem modelu. In prav to pokaže sestavljeni indeks: merljivo uspešnost celotnega razvojnega modela.

Glede na leto 2014, ko je Občina Ivančna Gorica zasedla 35. mesto z indeksom ISSO 47,05, je razviden opazen napredek. Zanimalo jih je, ali tudi drugi razvojni pokazatelji nakazujejo trend napredovanja. Pri tem so se oprli na določitev koeficientov razvitosti občin, ki ga izračunava Ministrstvo za finance in ga uporablja, kot osnovo za obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna.

Rezultati so tudi tu dobri in potrjujejo trend napredovanj in sicer: Leta 2011/12 so s koeficientom razvitosti občin 1,17 zasedali 30-33 mesto skupaj z občinami Koper, Cerkno in Kanal. Takrat so si za cilj v razvojni strategiji zadali, da se uvrstijo med 30 najboljših, leta 2013/14 so s koeficientom razvitosti občin 1,19 zasedali 23-28 mesto skupaj z občinami Koper, Celje, Nova Gorica, Izola, Naklo, leta 2015 so s koeficientom razvitosti občin 1,20 zasedali 22-23 mesto skupaj z občino Škofja Loka, zmagovalko Zlatega Kamna 2014 in leta 2016/17 so s koeficientom razvitosti občin 1,21 zasedali 19-22 mesto skupaj z občinami Trebnje, Velenje in Logatec in se prvič spustili pod mejo 20 najbolj razvitih občin v Sloveniji.

Oba kazalca indeksa ISSO in koeficient razvitosti občin prikazujeta trend napredovanja in jih utrjujeta v prepričanju, da so na pravi poti. Seveda pa se bodo morali potruditi, da ugoden trend zadržijo. Kazalca sta dinamična, kar pomeni da ni dovolj samo da napredujejo, ampak morajo napredovati bolj kot druge občine, če želijo izboljšati rezultate.

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …