Domov / Lokalno / OBČINI GROSUPLJE IN ŽIROVNICA NAJBOLJ ZDRAVI OBČINI

OBČINI GROSUPLJE IN ŽIROVNICA NAJBOLJ ZDRAVI OBČINI

Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje. Nacionalni inštitut za javno zdravje je lani prvič izdal publikacije Zdravje v občini, ki so prikazale izbrane kazalnike zdravja na ravni občin. Za najbolj zdravo občino je lani veljala občina Domžale, letos pa sta se v ospredje uvrstili občini Grosuplje in Žirovnica.

Podatka, da je občina Grosuplje najbolj zdrava slovenska občina, so seveda zelo veseli tudi na občini. Na občini sicer načrtno razvijajo dejavnosti in različne preventivne programe, ki pozitivno vplivajo na zdravje občanov, tako za starejše, mlade kot tudi za otroke. V sodelovanju z zdravstvenim domom sofinancirajo in razvijajo preventivne zdravstvene programe, sofinancirajo tudi tim pediatra, ker so potrebe večje od kadrovskih možnosti, ki jih omogoča država. Prav tako razvijajo programe, ki zagotavljajo dolgoročno oskrbo starejših. Utrjujejo medgeneracijske odnose in razvijajo okolje za aktivno in zdravo staranje. Občina pa z namenom promoviranja zdravega, aktivnega načina življenja veliko vlaga tudi v športne programe in zagotavljanje ter vzdrževanje športne infrastrukture ter rekreativnih površin.

K temu bi lahko dodali še zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanja primarne zdravstvene dejavnosti. V letu 2014 so namreč zgradili prizidek k obstoječemu zdravstvenemu domu z 8 novimi splošnimi ambulantami, urinskim in hematološkim laboratorijem ter službo nujne medicinske pomoči. Zagotovili so tudi nova parkirna mesta, dostop gibalno oviranim v vse objekte pa omogoča dvigalo.

Da bi bila zdravstvena oskrba za občane kar najbolj prijazna, se poleg zdravstvenega doma gradi tudi nova lekarna. Pot od zdravstvenega doma do lekarne bo tako kar se da kratka in enostavna. Na Koščakovem hribu pa tako nastaja pravi mali zdravstveni center.

Do tja od septembra lani dalje iz glavne avtobusne postaje Grosuplje brezplačno vozi tudi minibus.

Več podatkov je na voljo v publikaciji: Zdravje v obcini Grosuplje

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …