Domov / Glasba / SPREJEMNI PREIZKUSI GLASBENE ŠOLE GROSUPLJE

SPREJEMNI PREIZKUSI GLASBENE ŠOLE GROSUPLJE

V glasbeno šolo se lahko vpišejo otroci, ki uspešno opravijo sprejemni preizkus in so v okviru priporočene starosti. Ker je število prostih mest omejeno, se sprejme kandidate z boljšimi rezultati.

Sprejemni preizkus obsega: petje pesmi po lastni izbiri, posnemanje ritmičnih in melodičnih motivov, razvitost glasbenega spomina, primernost fizičnih predispozicij in zdravstvenega stanja.

Sprejemni preizkusi za šolsko leto 2017/2018 bodo potekali v soboto, 20. in 27. maja 2017, od 09.00 do 13.00 ure na naslednjih podružnicah: Grosuplje: Glasbena šola Grosuplje, Partizanska cesta 5, 1290 Grosuplje, Dobrepolje: Jakličev dom, Videm 34, 1312 Videm – Dobrepolje, Ivančna Gorica: Srednja šola Josipa Jurčiča, Cesta II. grupe odredov 38, 1295 Ivančna Gorica in Škofljica: Osnovna šola Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica.

Predhodna prijava ni potrebna.

O rezultatih sprejemnih preizkusov in datumu vpisa bodo starši kandidata/-ke pisno obveščeni na domači naslov.

IZOBRAŽEVALNA PROGRAMA PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA IN GLASBENA PRIPRAVNICA

Predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti ni treba opravljati. Izpolnite le vpisni list, ki ga na dan sprejemnega preizkusa oddate vodji podružnice.
Predšolska glasbena vzgoja je skupinski pouk za otroke stare 5 let. Pouk poteka 1x tedensko po 60 minut. Program traja 1 leto.
Glasbena pripravnica je skupinski pouk za otroke stare 6 let. Pouk prav tako poteka 1x tedensko po 60 minut in traja 1 leto. V glasbeno pripravnico se lahko vključijo tudi otroci, ki pred tem niso obiskovali predšolske glasbene vzgoje.
Urniki skupinskega pouka bodo znani konec avgusta. Dodatne informacije najdete na spletni strani: GSG

Priloga:

Sprejemni izpiti

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …