Domov / Lokalno / Polni priključek Šmarje – Sap počasi že dobiva svojo končno podobo

Polni priključek Šmarje – Sap počasi že dobiva svojo končno podobo

Z deli za izgradnjo polnega priključka Šmarje – Sap je izvajalec del podjetje CGP, d. d., pričel lani meseca julija. Dela vse od takrat intenzivno potekajo, do manjše prekinitve zaradi zimskih razmer je prišlo le konec meseca januarja in v začetku meseca februarja.

Dela na rekonstrukciji Ljubljanske ceste so tako od krožnega križišča do navezave v smeri proti Grosuplju, vključno z železniškim nadvozom, zaključena. Izvaja pa se še rekonstrukcija Ljubljanske ceste od krožnega križišča do navezave v smeri Škofljica. Uredila se bo tudi komunalna infrastruktura ter zgradil pločnik in novo avtobusno postajališče.

Na območju obeh novih krožišč, novega izvoznega AC kraka in obstoječe glavne ceste, ki se priključuje na AC, torej na desni strani AC v smeri proti Novemu mestu, so nasipi vključno z robniki in ostalimi ureditvami pretežno zaključeni. Ob izvoznem kraku iz smeri Ljubljana je protihrupna ograja v večini že prestavljena, v naslednjih tednih se bodo intenzivno izvajala dela na rušenju voziščne konstrukcije obstoječega odstavnega pasu ter razširitvi odstavnega pasu v zaviralni pas.

Tudi na levi strani AC, gledano v smeri proti Novemu mestu, sta protihrupni ograji že zaključeni, zaključujejo se tudi dela na pospeševalnem pasu oz. uvoznem kraku proti Ljubljani. V naslednjih tednih bo zaključena rekonstrukcija obstoječega odstavnega pasu na tem delu.

Prav tako se intenzivno izvajajo dela na cesti med novim krožnim križiščem na Ljubljanski cesti in križiščem pred naseljem Veliki Vrh na drugi strani AC. Izvajalec je že pričel z rekonstrukcijo obstoječega nadvoza nad AC, rušitvijo obstoječega nadvoza nad obstoječimi priključnimi kraki za dolenjsko smer ter z izgradnjo novega nadvoza.

Zaključena je tudi izdelava in zacevitev vrtine za odvodnjo meteornih voda iz ponikovalnega polja na drugo stran hriba. V izvajanju je še vtočni in iztočni objekt.

Po izgradnji nadvozov sledi v septembru intenzivno zaključevanje na vseh segmentih, in sicer izdelava obrabne plati asfalta na vseh cestah ter izvedba prometne signalizacije.

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …