Domov / Lokalno / Rekordno dolga 22. seja Občinskega sveta občine Ig

Rekordno dolga 22. seja Občinskega sveta občine Ig

Občinski svet Občine Ig se je sestal in se resno lotil dela. Seja se je po pričakovanjih zataknila na tretji točki, ki je občinske svetnike seznanjala z obravnavo v pravdni zadevi Iški Vintgar.

Zgodba je izredno zapletena, saj se je začela še v nekdanji Jugoslaviji ( l. 1990), galvanizirala se je leta 1994 z oblikovanjem lokalne samouprave, dokler ni leta 1998 presegla magične meje enostavne rešitve. Jabolko spora sta objekt in parcela, za kateri je sodišče že objavilo deložacijo najemnika Janeza Arharja oziroma njegovega podjetja Tise v prid Občine, ki ima ti nepremičnini zapisani v zemljiški knjigi kot lastnica. Arhar se je pritožil in zdaj zahteva odškodnino v višini 275.000 €. Občinski svet je na seji izglasoval sklep, da Občina ne bo šla v poravnavo in da bo počakala na rezultat tožbe, ki bodo znani 7.12. tega leta. Drugi sklep pa Občino obvezuje, da Arharja in podjetje Tise toži za uporabnino za čas neplačevanja najemnin.

IZJAVA ŽUPANA g. JANEZA CIMPERMANA: 

Nadzorni odbor je v preteklosti opozoril, da je odlok o nadomestilih za uporabo zemljišč vseboval napako, tako da je Občina v sodelovanju s podjetjem Locus predstavilo svetnikom predlog novega odloka, ki bi v grobem pomenil, da bi tisti, ki so plačevali veliko preveč, odslej plačevali manj, tisti, ki pa premalo, pa nekoliko več. Pojasnjeno je bilo tudi tolmačenje besede “nepozidan”, ki opisuje prosta zemljišča v smislu kapacitete ter zazidljive površine, ki so v praksi površine za odmero. Občinski prostorski načrt zazidljivost vidi, ko so izpolnjeni vodovarstveni, naravovarstveni in seveda infrastrukturni pogoji, kot je na primer služnostna pot, vodovarstveno območje in vodovod. Predlog bi Občini v proračun dodal 105.000€, lastniki zemljišč pa bi pridobili občutek, da je njihovo zemljišče vredno več kot mislijo. Odbor je sklenil, da se o tem odloča na naslednji seji po dodatnem premisleku. Občina namreč ne želi obremenjevati lastnikov vrtnih in agrarnih površin ter želi pravično zadostiti tudi številnim izjemam. Pisne predloge in pripombe na vsebino osnutka odloka bodo tako obravnavali na naslednji seji.

Svet se je seznanil tudi s strokovnimi opredelitvami do pobud za spremembo Prostorskega plana Občine Ig, ki so jih od 2007 do 2016 zbirali med drugim tudi prek spleta. Do zdaj se je nabralo 241 pobud, od tega 43 sprejemljivih, 68 delno sprejemljivih, 83 nesprejemljivih, 42 pogojno sprejemljivih in 5 pobud, ki se na Prostorski plan ne nanašajo. Sklep sveta je, da se na podlagi strokovne podlage za opredelitev do teh pobud naredi osnutek, pri katerem bo javnost zopet imela možnost pripomb ob javni razgrnitvi. Občina Ig je 88-odstotno omejena z zakonskimi omejitvami, ki se nanašajo na Naturo 2000, vodovarstveni režim in tudi arheologijo, a vseeno se z voljo, ki je v svetu, lahko še daleč pride.

Predzadnja točka dnevnega reda je morda nekoliko nepričakovano razprla burno razpravo o podražitvi cen vrtca, ki so sicer plod sistemske ureditve, demografije, prehoda zaposlenih v vrtcu v višje plačilne razrede in nekaj srečnih nosečnosti v strokovnem kolektivu vrtca. Svetniki bodo o tem znova razpravljali na naslednji seji.
Zadnja točka pa je svetnikom velevala, da v tajnosti izvolijo predstavnike Občine Ig v volilno telo za volitve članov Državnega sveta Republike Slovenije, ki bodo 21.11.2017. Elektorki iz Občine Ig sta Marija Župec in Martina Kovačič, štiriurna seja sveta pa je bila s tem končana.

Občina Ig ima še veliko načrtov in trudijo se, da se odločajo v prid svojih občank in občanov.

 

Barbara Pirh

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …