Domov / Lokalno / Javni poziv občanom Ivančne Gorice za sterilizacijo lastniških mačk in kastracijo lastniških mačkov v letu 2017

Javni poziv občanom Ivančne Gorice za sterilizacijo lastniških mačk in kastracijo lastniških mačkov v letu 2017

V skladu z Zakonom o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) je občina dolžna zagotoviti sredstva za delovanje zavetišč za zaščito živali. Glede na problem, ki ga predstavljajo zapuščene in prostoživeče mačke, Občina Ivančna Gorica v sodelovanju z izbranim izvajalcem veterinarskih storitev Veterino Dobro-Grosuplje d.o.o., Ambulanto v Ivančni Gorici, Ljubljanska cesta 2, Ivančna Gorica, izvaja preventivni ukrep in sofinancira preventivno sterilizacijo mačk in kastracijo mačkov.

Do sofinanciranja preventivnega posega so upravičeni lastniki mačk, ki imajo prijavljeno stalno bivališče in dejansko živijo na območju Občine Ivančna Gorica.

Sterilizacija mačk in kastracija mačkov je bistvenega pomena za omejevanje nekontroliranega razmnoževanja in posledično nezaželenih mačjih mladičkov, ki neuspešno iščejo nov dom. S sterilizacijo in kastracijo se hkrati zmanjšujejo možnosti okužb s prenosljivimi boleznimi itd.

Občina bo sofinancirala sterilizacijo in kastracijo od dne 30.10.2017 do konca leta oziroma do porabe predvidenih sredstev. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 2.000 evrov.

Poseg sterilizacije in kastracije po tem pozivu je s strani občine sofinanciran v višini 25 evrov po živali, dodatno pa je redne cene znižal tudi izvajalec.

Lastnik bo tako plačal:

• 25 evrov za sterilizacijo mačke in
• 15 evrov za kastracijo mačkov.

Posameznemu gospodinjstvu se sofinancira storitev do največ tri (3) živali.

Preventivni posegi se bodo izvajali v veterinarski ambulanti VETERINA DOBRO-Grosuplje d.o.o., Ambulanta Ivančna Gorica, Ljubljanska cesta 2 b, Ivančna Gorica. Ob dogovoru je potrebno imeti s seboj veljavni osebni dokument in izpolniti predpisan obrazec.

Za dodatne informacije pokličite na Občino Ivančna Gorica, Marija Okorn, tel.: 01/7812-112 v času uradnih ur ali veterinarsko ambulanto na številko: 01/7877-111 od ponedeljka do petka od 7.00 do 18.00 ure.

 

 

 

Barbara Pirh

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …