Domov / Lokalno / Danes bo potekala 23. seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica

Danes bo potekala 23. seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica

Danes, 15. novembra 2017, se bo ob 17. uri v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, začela že 23. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v tem mandatu.

Na dnevnem redu 23. redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica so naslednje točke:

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje, ki je bila dne 4. 10. 2017 in realizacije sklepov 22. redne seje (poročevalka: Tatjana Markelj);

2. Informacija župana o aktualnih dogajanjih v občini Ivančna Gorica;

3. Seznanitev z natečajno nalogo Kulturno upravnega centra Ivančna Gorica (poročevalka: Jadranka Grmek);

4. Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Novo jedro Višnja Gora (poročevalka: Aleksandra Geršak Podbreznik);

5. Poročilo o delu policistov na območju Občine Ivančna Gorica v letu 2016 (poročevalec: Franc Žarn);

6. Predlog Sklepa o povečanih normativih za oblikovanje oddelkov v Vrtcu Ivančna Gorica (poročevalka: Branka Kovaček);

7. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji (poročevalka: Helena Kozlevčar);

8. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Ivančna Gorica za leto 2016 (poročevalka: Helena Kozlevčar);

9. Dopolnjen Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica (poročevalca: Andrejka Miše Glavič in Janez Radoš);

10. Predlog Pravilnika o prevozu šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

11. Predlog Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Občini Ivančna Gorica (poročevalka: Andrejka Miše Glavič);

12. Dopolnjen Predlog Odloka Občine Ivančna Gorica o merilih in postopkih za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih (poročevalka: Irena Lavrih);

13. Vprašanja in predlogi.

 

O seji bomo poročali tudi na naših radijskih frekvencah.

 

 

Barbara Pirh

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …