Domov / Lokalno / OBČINA GROSUPLJE JE PARTNERICA V MEDNARODNEM PROJEKTU RECOV – RETHINKING COLLABORATIVE VALUES FOR PUBLIC SERVICES

OBČINA GROSUPLJE JE PARTNERICA V MEDNARODNEM PROJEKTU RECOV – RETHINKING COLLABORATIVE VALUES FOR PUBLIC SERVICES

Občina Grosuplje je skupaj z devetimi evropskimi občinami, med katerimi je vodilni partner Municipality of Centar Skopje (Makedonija), uspela pridobiti nepovratna evropska sredstva na razpisu programa Evropa za državljane (Mreža mest) za projekt RECOV (REthinking COllaborative Values for public services). Za uspeh občine je zaslužno tudi članstvo v Evropskem združenju za lokalno demokracijo ALDA, ki je vodilna organizacija pri pridobivanju sredstev iz tega programa in je tudi partner v projektu RECOV.

Projekt je dvoletni in bo potekal od marca 2018 do marca 2020, vrednost projekta pa je 150.000 evrov. V sklopu projekta so predvideni štirje projektni sestanki, in sicer v Makedoniji, Italiji, na Portugalskem in v Belgiji. Njegov namen pa je okrepitev evropskega državljanstva ter zavedanja ciljev Evropske unije, pri čemer bo poudarek na vključenosti v javne storitve ter finančnih mehanizmih Evropske unije, ki so namenjeni lokalnim skupnostim.

Projekt  je tako namenjen vsem občanom, starostnim skupinam vseh generacij, vsem, ki si želijo spoznati, kako se posameznih družbenih vprašanj lotevajo v drugih lokalnih okoljih po Evropi. Hkrati je projekt tudi idealna priložnost za promocijo društev, turizma, povezovanje in izmenjavo dobrih praks tudi na drugih področjih.

Tovrstni projekti lahko s povezovanjem in primeri dobrih praks iz drugih okolij, mest in držav v naše prinesejo nova dognanja, vedenja in izkušnje, ki pripomorejo hitreje in učinkoviteje rešiti marsikatero težavo ali odpreti nov pogled na različna vprašanja, ki se pojavljajo v družbi.

Naj povemo še, kaj pravzaprav je program Evropa za državljane.

Evropa za državljane je program Evropske unije, katerega ključni cilj je prispevati k intenzivnejšemu razumevanju Evropske unije, njene zgodovine in raznolikosti, hkrati pa želi program doprinesti tudi k približanju evropskega državljanstva vsem Evropejcem ter izboljšanju pogojev za državljansko udejstvovanje na nivoju Evropske unije. Spodbuditi torej želi zavedanje o skupnih vrednotah, ki povezujejo Evropsko unijo, istočasno pa želi državljane Evrope podrobneje seznaniti z javnimi politikami Evropske unije ter jih spodbuditi k aktivnejšemu sodelovanju pri njihovem oblikovanju.

Program je namenjen izvajanju aktivnosti v dveh sklopih, in sicer: Sklop 1: Evropski spomin – EU kot projekt miru in Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba, ki ga sestavlja več ukrepov: pobratenje mest, mreže mest in projekti civilne družbe. Mednarodni projekt RECOV spada v Sklop 2.

Grosuplje se je s tem projektom postavilo na zemljevid evropskih občin in organizacij, ki aktivno prispevajo k prihodnosti Evropske unije. Vzpostavila se bo mreža mest, ki bo v nadaljnjih letih produktivna platforma za mednarodno sodelovanje tudi na projektih ostalih sektorjev, ki jih pokriva običajno delovanje občin. Občina Grosuplje je obenem tudi dokazala, da spodbuja državljansko participacijo na lokalnem nivoju in krepi sodelovanje med nevladnimi organizacijami in lokalno oblastjo.

 

Barbara Pirh

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …