Domov / Lokalno / Redna seja sveta občine Dobrepolje

Redna seja sveta občine Dobrepolje

Občinski svet občine Dobrepolje se bo danes ob 18ih sestal na 22. redni seji.Najprej se bodo seznanili o izvedenih in načrtovanih delih v občini.
V 1. obravnavi bodo imeli predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in odloka o denarnih socialnih pomočeh v občini Dobrepolje.
Odločali bodo o predlogu izhodiščne cene za odkup zemljišč, ki so del obstoječih cest in zemljišč namenjenih ureditvi javne prometne infrastrukture na območju občine.
Med drugim se bodo seznanili s poročilom policijske postaje Grosuplje o delu na območju občine Dobrepolje v lanskem letu in o gradnji vrtca.
Na dnevnem redu imajo tudi tri točke, ki so povezane s komunalnimi zadevami in sicer z Elaboratom o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo, o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in z elaboratom oblikovanju cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica in Velike Lašče.

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …