Domov / Lokalno / Višje cene komunalnih storitev v Dobrepolje

Višje cene komunalnih storitev v Dobrepolje

V torek je občinski svet občine Dobrepolje obravnaval tri točke, ki so povezane s komunalnimi zadevami in sicer z Elaboratom o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo, o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in z elaboratom oblikovanju cen storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica in Velike Lašče. Cene se za 4 člansko družino povečajo povprečno za od 17 do 40 centov. čeprav so na sejo povabili tudi pripravljalca gradiva, ki bi predstavili ekonomski eleborat za opremljanje aglomeracij Kompolje in Podgora, so svetniki to točko umaknili s seje. Tudi o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča niso odločali včeraj in tudi na nobeni od letošnjih sej župan občine Dobrepolje Janez Pavlin to točko ne bo več uvsril na dnevni red seje.

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …