Domov / Slovenija/Svet / VEDNO USTAVITE NA PREHODU ZA PEŠCE

VEDNO USTAVITE NA PREHODU ZA PEŠCE

(Ljubljana, 23. avgust 2018) Poletje se počasi izteka in šolske počitnice. Naše ceste bodo s septembrom, lanski je bil najuspešnejši zadnjih nekaj let, z le eno smrtno žrtvijo,  zopet polne otrok, na katere prvič stopajo tudi prvošolčki. Da bi bila pot otrok v šolo čim bolj varna, bo od 27. avgusta do 9. septembra potekala nacionalna preventivna akcija »Začetek šolskega leta«, namenjena varni vključitvi otrok v promet, ki jo tudi letos vodi in koordinira Agencija za varnost prometa (AVP). V tem času bodo voznike še dodatno pozivali k dodatni previdnosti in strpni vožnji, s pomočjo 24 novih prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite«, ki so jih danes na podlagi javnega poziva, podelili občinam, pa želijo še dodatno omejiti hitrosti v bližini vrtcev in šol. 

Agencija za varnost prometa že vrsto let izvaja številne aktivnosti za zmanjšanje števila prometnih nesreč, ki so posledica prehitre vožnje, a hitrost kljub temu še vedno predstavlja problem v naseljih in na regionalnih cestah. Letos se je do konca julija na slovenskih cestah zgodilo 10.288 prometnih nesreč, od tega 64 % v naseljih in 33 % izven naselij, neprilagojena hitrost pa je bila vzrok za nastanek 1.853 prometnih nesreč. 

»Lanski september je bil najuspešnejši mesec v zadnjih nekaj letih, ko smo zabeležili le eno smrtno žrtev, med otroci nobene, in želim si, da tako tudi ostane. K temu so zagotovo pripomogle številne preventivne aktivnosti, ki jih AVP intenzivno in kontinuirano izvaja v sodelovanju s Policijo, lokalnimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki«, je povedal mag. Igor Velov, direktor AVP. 

Letos nič smrtnih žrtev med otroci 

V letu 2017 je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 444 otrok starih do 14 let, od tega je bilo 91 povzročiteljev prometnih nesreč, med katerimi so bili najpogosteje udeleženi kot pešci in kolesarji. Bile so tri smrtne žrtve, dva potnika in en kolesar, 26 je bilo hudo telesno poškodovanih, 373 pa lažje telesno poškodovanih. V starostni skupini med 14 in 18 let je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 456 mladoletnikov, med njimi 186 povzročiteljev prometne nesreče, ki so bili najpogosteje udeleženi kot kolesarji in vozniki mopedov. V tej starostni skupini so bile prav tako tri smrtne žrtve in sicer dva potnika in en voznik mopeda, 47 je bilo hudo telesno poškodovanih, 312 pa lažje telesno poškodovanih. 

Letošnje leto je po številu prometnih nesreč in številu nesreč s smrtnim izidom boljše kot preteklo leto. Do konca junija je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 228 otrok, starih do 14 let, od tega je bilo 47 povzročiteljev prometnih nesreč. Na slovenskih cestah letos ne beležimo nobene smrtne žrtve med otroki, 17 je bilo hudo telesno poškodovanih in 192 lažje poškodovanih. Med mladostniki je bilo v prometno nesrečo udeleženih 182, med njimi je bilo 65 povzročiteljev nesreče. V tej starostni skupini se je smrtno ponesrečil en udeleženec kot potnik, 17 je bilo hudo poškodovanih, 128 pa lažje poškodovanih. 

Otroci težko predvidijo nevarne situacije v prometu 

Otroci spadajo med ranljivejše udeležence v prometu, saj v promet vstopajo s svojimi razvojnimi značilnostmi, kot so telesne sposobnosti, kognitivne sposobnosti, emocije in motivi, ki lahko velikokrat pripeljejo do napak v njihovem ravnanju in so zato bolj ogroženi. Ker so manjši, imajo ožje vidno polje kot odrasli in zato kasneje opazijo vozila z leve ali desne. Težje tudi določijo smer iz katere prihaja zvok vozila ter ne znajo dobro presoditi hitrosti vozil in razdalj. Prepričani so tudi, da jih voznik vidi, če oni vidijo vozilo, in mislijo, da se lahko ustavi tako hitro, kot se sami. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce. 

24 prikazovalnikov hitrosti za omejitev hitrosti v naseljih 

V naseljih in bližini šol je omejitev hitrosti ključnega pomena, zato je AVP, na podlagi javnega razpisa, v brezplačni desetmesečni najem občinam podelila 24 prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite«. Z njimi želijo opozoriti voznike k strpnejši vožnji in tudi s tem prispevati k večji varnosti otrok na poti v šolo. Prikazovalniki hitrosti so se že v preteklosti pokazali kot učinkovito sredstvo za takojšne zmanjšanje povprečnih hitrosti. Njihova uporaba je smiselna predvsem v naseljih, zlasti pa v okolici šol, vrtcev in igrišč, kjer je potrebno zagotoviti dosledno upoštevanje hitrosti. 

Franc Setnikar, župan občine Dobrova-Polhov Gradec, in dr. Marko Soršak, župan občine Hoče-Slivnica, ki sta med letošnjimi prejemniki prikazovalnika hitrosti, sta povedala, da želijo na takšen način spodbuditi voznike, da v naseljih zmanjšajo hitrosti, še posebej v okolici šol, in verjamejo, da je to ena izmed pravih poti, da do prometnih nesreč ne bo prihajalo. 

Šolske poti morajo biti varne skozi celo leto 

Letos bo šolski prag prestopilo 21.874 prvošolcev in prav vsak izmed njih bo ob začetku šolskega leta prejel knjižico Prvi koraki v svetu prometa z napotki staršem in skrbnikom glede varne udeležbe najmlajših v prometu. AVP svetuje, da starši skupaj z otrokom prehodijo šolsko pot še pred začetkom šolskega leta, nato pa otroka vsak dan spremljajo na poti do šole in nazaj ter ob tem utrjujejo znanje o varnem vedenju v prometu. 

Policisti bodo v prvih dneh šole izvajali  poostren  nadzor hitrosti ter preverjali tehnično urejenost avtobusov in drugih vozil, s katerimi se otroci prevažajo v šolo, pozorni pa bodo tudi na opremljenost otrok z  rumenimi ruticami in odsevnimi telesi v primeru teme ali ob zmanjšani vidljivosti. Preverjali bodo še opremljenost in tehnično brezhibnost uporabnikov koles  in mopedov, s katerimi se vozijo otroci in mladoletniki, je povedal Matjaž Leskovar, predstavnik Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi. 

Za večjo varnost otrok in mladih skrbi tudi sedem nevladnih organizacij, sofinanciranih s strani AVP, ki izvajajo delavnice ozaveščanja otrok in staršev ne le v začetku, temveč tekom celega šolskega leta. Poseben poudarek ob začetku šolskega leta pa je na varovanju otrok na šolskih poteh, ki ga v okviru sofinanciranih projektov nevladnih organizacij izvajajo Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije (ZZŠAM), Zveza neodvisnih združenj logistov in mehatronikov Slovenije (ZNZLMS) in Združenje šoferjev in avtomehanikov Žiri (ZŠAM Žiri). Za varovanje otrok na izpostavljenih točkah ob 101 šolah bo letos skrbelo kar 504 prostovoljcev. Novost letošnjega leta pa je uvedba varovanja otrok v trajanju enega tedna po vsakih šolskih počitnicah tekom šolskega leta, v izvedbi ZZŠAM. 

AVP v letošnjem šolskem letu začenja s projektom Cesta je razred zase, s katerim bo ozaveščala učence tretje triade o primernem vedenju v prometu. Projekt se je začel že ob zaključku preteklega šolskega leta, ko je vsak sedmošolec prejel strip Poljub po nesreči, v novem letu pa sledi nadgradnja z aktivnostmi za učitelje in učence. Nadaljevalo se bo tudi izvajanje projekta Pasavček, v katerem je lani sodelovalo 823 skupin iz več kot 225 ustanov, od tega 504 vrtčevskih skupin in 319 osnovnošolskih razredov, skupaj več kot 16.000 otrok. 

Kot novost bo v letošnjem šolskem letu AVP zagotovila izvajanje strokovne presoje varnosti cest s pomočjo licenciranih presojevalcev cest na najbolj izpostavljenih mestih na šolskih poteh. V začetku letošnjega leta je začel delovati tudi portal šolskih poti, v okviru katerega AVP vse osnovne šole spodbuja k pripravi načrtov šolskih poti, kjer opredelijo šolski okoliš, vzgojne vsebine na področju ravnanja v prometu in začrtajo varne poti. Portal je namenjen učencem, učiteljem, staršem in drugi zainteresirani javnosti za boljšo preglednost nad področjem urejanja šolskih poti v Sloveniji in na ravni občin. Trenutno vsebuje že 148 načrtov šolskih poti ter preko 100 digitaliziranih načrtov. 

Mag. Igor Velov, direktor AVP, poudarja, da lahko sami največ naredimo za varnost otrok. Voznike zato poziva k strpni vožnji in spremljanju obnašanja otrok v prometu, starše pa, da so s svojim obnašanjem v prometu otroku vzor – ne pozabite, ko vas opazujejo in posnemajo, razvijajo navade za celo življenje. »Najmanj kar lahko naredimo za varnost vseh nas in še posebej otrok je, da v naseljih zmanjšamo hitrost in vedno ustavimo na prehodu za pešce, vedno!«, še poudarja mag. Igor Velov, direktor AVP 

About admin

Preverite tudi

Osrednje praznovanje 110 let PGD Grosuplje

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje jutri ob17ih pripravlja osrednje praznovanje 100 letnice delovanja pred Gasilskim centrom …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.