Domov / Lokalno / Nižja povprečnina, drugi viri iz proračuna v Ivančni Gorici

Nižja povprečnina, drugi viri iz proračuna v Ivančni Gorici

Občina Ivančna Gorica je med tistimi, kjer se število prebivalcev povečuje, posledično to pomeni velik pritisk na na gradnjo infrastrukture. kot je povedal župan dušan Strnad je največji primanjkljaj na področju predšolske vzgoje in v osnovnih šolah. letno za te potrebe dobijo 1,8 milijona evrov, iz občinskega proračuna pa gre več kot  2 milijona in pol za ta namen brez investicij. To pomeni med 700 do 800 tisoč evrov zagotoviti iz drugih virov.

Na zadnji seji v tem mandatu je občinski svet občine Ivančna Gorica sprejel  Odlok o turistični taksi v Občini Ivančna Gorica. Odlok podrobno določa predvsem višino turistične takse in promocijske takse, način plačevanja turistične takse, način vodenja evidence turistične in promocijske takse, nadzor in kazenske določbe. Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,60 eura, na osnovi slednje pa znaša promocijska taksa 0,40 euro. Skupna višina obeh taks bo 2 eura na osebo na dan.

Svetniki so podprli predlog sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Ivančna Gorica za šolsko leto 2018/2018. Sistemizacijo delovnih mest določi, na podlagi normativov in standardov, ravnatelj vrtca v soglasju z ustanoviteljem. V šolskem letu 2018/2019 bo tako organizirano 38 oddelkov vrtca na 10 lokacijah. V vrtec bo skupno lahko vključenih 700 otrok.

Svetniki so sprejeli tudi Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Ivančna Gorica, kjer se podrobneje določajo standardi storitev javne službe in potrdili Program ureditve javnih zelenih in utrjenih površin v Občini Ivančna Gorica, kjer je določena vsebina izvajanja ureditve javnih površin v občini.

Sprejeli so še sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za legalizacijo dela obstoječega objekta in dozidavo Gasilskega doma Metnaj, katerega investitorja sta Prostovoljno gasilsko društvo Metnaj in Krajevna skupnost Metnaj, sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2018, imenovali novo članico občinske volilne komisije in podali pozitivno mnenje k imenovanju Milana Jevnikarja za ravnatelja Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

About Urednik Zeleni val

Preverite tudi

Župan občine Ig na obisku v Avstriji

Na povabilo župana avstrijske občine Hodiše ob jezeru, Karla Dovjaka se je župan Občine Ig …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.